Hurt Locker -simulaattori!

Hurt Locker -simulaattori palaa taas tänä wappuna! Teekkaritalolle lukitut pomminpurkajat saavat katsojilta ohjeita, joiden avulla heidän on purettava Teekkaritalolle viritetty pommi. Kryptiset arvoitukset ja ohjeet löytyvät netistä, ja katsojat pääsevät helposti mukaan purkamiseen Wappu 2021-discordin Hurt Locker-chatissa, joka heijastetaan teekkaritalon seinälle pommin purkajien nähtäville. Saadaanko pommi purettua ajoissa? Säästyykö teekkaritalo tällä kertaa tuholta? Osallistu ja ota selvää!

The Hurt Locker simulator is back! A bomb squad must work together with viewers to defuse a bomb armed at Teekkaritalo. The cryptic puzzles and instructions can be found online. The viewers can easily get in on the bomb defusing action on the Wappu 2021 discord server’s Hurt Locker chat, which will be displayed for the bomb squad to see. Will the bomb be disarmed in time? Will the Teekkaritalo avoid destruction this time? Take part and find out!